Profil spoločnosti

  • Náš cieľ – spokojnosť zákazníka

    LPP Group, s.r.o. je spoločnosť s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. Najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame moderný vozový park, odborný tím zamestnancov a kvalitné zázemie spoločnosti....
    read more

vízia

Individuálny prístup

Rozvoj spoločnosti podriaďujeme potrebám našich zákazníkov.

Profesionalita

Budujeme dobré meno spoločnosti poctivým a profesionálnym prístupom v každom smere.

Dôraz kladieme aj na starostlivosť o náš tím – spokojný a motivovaný zamestnanec je predpokladom kvality poskytovaných služieb.

Vozový

park

Spoločnosť LPP Group, s.r.o. má v súčasnosti k dispozícii 20 ťahačov emisnej triedy 6.

Ponúkame 3 typy návesov:

  • Mega mulda
  • Mulda štandart
  • Štandart náves – s nosnosťou až 25 ton a s dvojitou podlahou

Satelitná

komunikácia

Satelitný monitorovací systém GPS považujeme za nevyhnutnú súčasť výbavy vozidla.

Všetky naše vozidlá túto podmienku spĺňajú.

Preprava

nebezpečných vecí

Vybavenie vozidiel umožňuje prepravu nebezpečných nákladov.

Vodiči sú vyškolení v zmysle Európskej dohody o preprave nebezpečných vecí (ADR).