šicko śe pomiňe i mojo śpivaňe

Vášeň konateľa našej spoločnosti Petra Veselovského pre ľudovú kultúru a spev sa pretavila aj do vydania CD, ktoré v marci roku 2019 nahrali členovia FS Bančan z obce Banské, okr. Vranov nad Topľou.

 

Ján Hanusin – akordeón (1, 5, 6, 11, 19 – 21)
Miroslav Jacko – Heligónka (2 – 4, 7 – 9, 13 – 18, 22, 23, 25)

Väčšinu piesní na CD sprevádza na heligónke  Miroslav Jacko

Spev ženy (v abecednom poradí)
Mária Dargajová, Anna Guziová (solo 7, 13, 17), Alena Jacková, Mária Jacková (solo 7, 17), Anna Kalmanová, Božena Litvinová, Helena Matiová, Mária Miková (solo 8), Katarina Mitrišinova, Emília Petruňová, Janka Siladiová, Danka Šoganičová, Alena Štovková (solo 8)

Spev muži (v abecednom poradí)
Ján Dargaj (solo 10, 24), Michal Dargaj, Juraj Guzi, Ján Hanusin, Michal Jacko (solo 11, 24), Miroslav Jacko, Juraj Mihališin, Miroslav Mika, Milan Pačuta, Michal Prokop, Ján Štovka, Peter Veselovský (solo 5)

Na obale CD sú nedopatrním pomiešané niektoré informácie o účinkujúcich – za chyby sa ospravedlňujeme – informácie uvedené na tejto stránke sú správne.

Náš album je dostupný aj v digitálnej forme – na stiahnutie, alebo počúvanie online – u mnohých populárnych poskytovateľov, napríklad: