LPP Group, s.r.o. je spoločnosť s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. Najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame moderný vozový park, odborný tím zamestnancov a kvalitné zázemie spoločnosti. (viac…)...
Pokračovanie príspevku