Náš cieľ – spokojnosť zákazníka

LPP Group, s.r.o. je spoločnosť s bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. Najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka.

Na dosiahnutie tohto cieľa využívame moderný vozový park, odborný tím zamestnancov a kvalitné zázemie spoločnosti.

Spoločnosť LPP Group, s.r.o. má v súčasnosti 12 ťahačov emisnej triedy 6. Ponúkame 2 typy návesov:

  • Mega mulda
  • Mulda štandard

Všetky vozidlá sú vybavené satelitným monitorovacím systémom GPS.

Vybavenie našich vozidiel umožňuje prepravu nebezpečných nákladov. Naši vodiči sú vyškolení v zmysle Európskej dohody o preprave nebezpečných vecí (ADR).

Comments are closed.