Moderný vozový park

Pracujeme s najmodernejším vozovým parkom, spĺňajúcim všetky kritériá ekologickej prevádzky a umožňujúcim spoľahlivé plnenie požiadaviek našich zákazníkov.

Fast and safe road transportation

Meeting the demands of our customers is our top priority.

Experience and reliability

are values which we build upon. Founders of the company have been successfully dealing in the road transport field since 1992.